Διαδικτυακή Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού έργου InArt2DiverCity

Διαδικτυακή Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού έργου InArt2DiverCity
 
Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου και η πλατφόρμα διαδικτυακής εκμάθησης που έχει αναπτυχθεί.
Επίσης θα γίνει σύντομη παρουσίαση του έργου ReInHerit: Επαναπροσδιορίζοντας το μέλλον της πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω ενός ανατρεπτικού μοντέλου αειφορίας.
Στο τέλος της εκδήλωσης θα γίνει παρουσίαση και συζήτηση για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας.
 
H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.
 
Δήλωση Συμμετοχής: http://eepurl.com/hrW2V1
 
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.inart2divercity.eu
 
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόκληση 

DATE AND TIME

Wed Mar 10, 2021

LOCATION

Virtual

© Copyright InArt2Divercity - All rights reserved.